Lean Six Sigma folyamatfejlesztes
|

Lean sebesség +Six Sigma minőség egyszerreTel.: +36 30 650 7588info@cashflownavigator.hu

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Képzések

SIX SIGMA GREEN BELT KÉPZÉS


Six Sigma képzés során megszerezhető kompetencia:

Folyamatfejlesztés statisztikai eszközökkel a DMAIC módszer alapján. Six Sigma strukturált problémamegoldási eljárás azokban az esetekben alkalmazható sikerrel, amikor a probléma gyökéroka nem egyértelműen meghatározható például a 7 elemi eszközzel, vagy a lean módszerrel, s a hiba mértékét, illetve az ingadozást kívánjuk csökkenteni a vevői igény optimális kielégítése érdekében. A hallgatók a képzés végére képesek lesznek nemcsak projekt indítására, hanem six sigma eszközökkel való probléma feltárásra és megszűntetésére fenntartható módon.

Tekintse meg rövid, a Six Sigma módszert dióhéjban bemutató videót:


Letölthető Six Sigma prezentáció pdf-ben.

Flow Hírlevél Six Sigma különkiadások:


Ágazat megnevezése, a képzés célcsoportja:

Ágazat független, magánszemélyek, vállalatok és civil szervezetek részére.

Six Sigma képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei:
A képzésben részt vehet bárki, aki érdeklődik a téma iránt.

 • Középfokú iskolai végzettség

 • Betöltött 18. életév

 • Minimum 1 éves szakmai gyakorlat

 • Belső motiváció a képzésen való részvételre

 • A csoportmunkára alkalmas személyiség

 • Six Sigma Yellow Belt oklevél, illetve valamilyen problémamegoldó módszer ismerete előnyt jelent


Tervezett képzési idő:
Egy modul teljes képzési ideje: 72 óra (9 nap, napi 8 órával)
A képzés napi időbeosztása: 8 óra /nap
A képzés intenzitása: külön ütemterv szerint

Six Sigma képzés módszere:
A képzés alapvetően gyakorlati jellegű. Az elméleti ismereteket azonnali gyakorlati alkalmazás követi.
Az elméleti ismereteket frontális előadás során szerzik meg a hallgatók.
A gyakorlati ismereteket önállóan, párban és kiscsoportos munkában sajátítják el.
Elméleti képzés aránya: 50 % / 36 óra
Gyakorlati képzés aránya: 50 % / 36  óra

Csoport létszám
Minimum: 5 fő
Maximum 15 fő

Six Sigma képzés célja:
A hallgatók ismerjék meg és biztonsággal használják a mindennapos problémamegoldásban Six Sigma eszközrendszert önállóan, vagy akár együtt más folyamatfejlesztő módszerekkel, mint például a lean megközelítés.

Tananyag egysége, célja, tartalma:

A tananyag alapvetően 5 részre tagolódik:

1. Probléma definiálása
2. Mérés
3. Analízis
4. Fejlesztés
5. Kontroll

Az 1. rész (Definiálás) tartalma:

 • Megérteni és elsajátítani a következőket:

 • Projekt alapító okirat elkészítése és a projektindítás 5 feltétele

 • SIPOC ábra

 • Mérőszám és cél definiálása


A 2. rész (Mérés) tartalma:

 • Megérteni és elsajátítani a következőket:

 • Folyamatábra elkészítése

 • Ok-okozat mátrix

 • FMEA (a Cash Flow Navigátor Kft tulajdona ez a dokumentum

 • Statisztika alapok

 • Mérőrendszer analízis

 • Folyamatképesség számítás


A 3. rész (Analízis) tartalma:

 • Megérteni és elsajátítani a következőket:

 • Analízis grafikonokkal vizuálisan

 • Statisztikai elemzés módszerei

 • Mintanagyság meghatározása)

 • Hipotézis vizsgálat


A 4. rész (Fejlesztés) tartalma:

 • Megérteni és elsajátítani a következőket:

 • Megoldási lehetőségek keresése, rangsorolása

 • Korreláció, regresszió számítás

 • Tervezett kísérlet (DOE)


Az 5. rész (Kontroll) tartalma:

 • Megérteni és elsajátítani a következőket:

 • Kontroll terv elkészítése

 • Statisztikai folyamatkontroll

 • Hibamentes gyártás

 • Fenntarthatóság biztosításának lean eszközei


Felhasznált szakirodalom:

 • Thomas Pyzdek: Six Sigma

 • Douglas Montgomery: Design and Analysis of Experiments

 • Lean Six Sigma Pocket Toolbox

 • Lean Six Sigma for Service

 • Introduction to engineering Statistics and Six Sigma


Internet
www.cashflownavigator.hu
www.isixsigma.com

Six Sigma képzéshez szükséges személyi és tárgyi feltételek:
Tárgyi feltételek:

 • Tábla, flipchart (előadónak  + csoportonként 1-1)

 • Minitab szoftver (próbaverzió is elég)

 • MS Excel

 • Projektor

 • Gyakorlathoz jól rendezhető asztalok, székekAjánlatkérés Six Sigma képzésre:

Yellow Belt
Green Belt
Black Belt

A Cash Flow Navigátor Tanácsadó Kft. Lean Six Sigma filozófiája: A Cash Flow Navigátor Tanácsadó Kft - egyesek szerint Magyarország legfelkészültebb és legjobb ár-érték arányt nyújtó Six Sigma képzési és tanácsadási szolgáltatója - vallja, hogy hazánkban működő termelővállalatok és szolgáltatók számára kulcs üzleti folyamataik javításához és versenyképességük megtartásához elengedhetetlen a korszerű folyamatfejlesztő és minőségjavító módszerek, technikák ismerete, mint pédául a Lean Six Sigma módszer. Célja, hogy Lean Six Sigma folyamatfejlesztési, illetve problémamegoldó módszerek oktatásával, kihelyezett Lean Six Sigma képzések tartásával, továbbá Lean Six Sigma projektek vezetésével és Six Sigma projektek mentorálásával az e területen dolgozó szakemberek számára támogatást nyújtson folyamatfejlesztési, minőségjavítási tanácsadás révén. Ezáltal a Lean Six Sigma tanácsadásban résztvevő vállalatok versenyképessége javul, hatékonyabban és veszteségmentesen képesek kulcs üzleti folyamataikat működtetni, meglévő vevőik igényeit kielégíteni, vagy új piacokat megszerezni és hosszútávon fenntartani. Six Sigma Green Belt és Six Sigma Black Belt képzések segítségével tanuló szervezetté a Six Sigma tanácsadásban résztvevő vállalat tanuló szervezetté alakul át, így a munkatársak motiváltsága megnő, kreatívabb, jobb problémamegoldókká válnak. Six Sigma képzés és projektmenedzsment során a résztvevők megismerkednek a DMAIC folyamat lépéseivel egészen a projekt alapító okirat készítésétől, a folyamattérkép megrajzolását követően, a mérőrendszer analízissel, vagy angolul gage R&R-ral. Six Sigma projektjükben statisztikai adatgyűjtést követően folyamatképességet számítanak, hipotéziseket fogalmaznak meg, amelyeket statisztikai elemzésekkel fogadnak el, vagy cáfolnak meg, hogy a kulcs folyamatot jellemző probléma gyökéroka feltárásra kerüljön. A megoldás helyességét statisztikai módszerekkel ellenőrzik, s végül a Lean Six Sigma projekt eredményeket statisztikai folyamat kontroll grafikonokkal (SPC grafikon) ellenőrzik, s a Six Sigma projekt szempontjából kritikus inputokra toleranciákat, illetve kontroll tervet határoznak meg. A Lean Six Sigma projekt végrehajtása során részletesebben ismerik meg az üzleti folyamatokat, feltárásra kerülnek újabb folyamatfejlesztési lehetőségek, amelyekre újabb Lean Six Sigma projektet indíthatnak ezáltal valódi folyamatos folyamatfejlesztést végrehajtó tanuló vállalattá válik a szervezet.

Lean sebesség +Six Sigma minőség egyszerree-mail: info@cashflownavigator.huTel: +36 30 650 7588

Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz