Művezető képzés - LEAN SIX SIGMA tanácsadás

Lean Six Sigma folyamatfejlesztes
|

Lean sebesség +Six Sigma minőség egyszerreTel.: +36 30 650 7588info@cashflownavigator.hu

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Képzések

MŰVEZETŐ KÉPZÉS


Művezető képzés során megszerezhető kompetencia:

Minden vállalat életében kulcsfontosságú a korszerű termelésmenedzsment eszközök gyakorlati alkalmazásának képessége középvezetői szinten, hiszen hosszú távon ez biztosítja számára a piaci előny megtartását. Művezető képzésünk erre készíti fel a résztvevőket. A művezetők, leendő csoportvezetők helyzetgyakorlatokon, munkahelyi életből vett szituációkon, esettanulmányokon keresztül tudatosíthatják és fejleszthetik vezetői készségeiket.


A Művezető képzés célja, hogy a termelési középvezetők megtanulják a gyakorlatban magas szinten alkalmazni a dolgozók irányításának készségeit, azzal a szemlélettel, amely egyszerre kezeli a folyamatokat, a teljesítményeket és az emberi tényezőket. A képzés tudatosítja a műszakvezetőkben azt, hogy kulcsszerepük és felelősségük van a vállalatnál, ezen belül a termelés sikeres irányításában biztonság, minőség és hatékonyság tekintetében.

Fontos, hogy a műszakvezető:
 • Értse és képviselje a vállalati víziót, és azt közvetíteni tudja munkatársai felé a mindennapi munka során;
 • Elkötelezett legyen a munkahelyi biztonság, a minőség és a hatékonyság megtartása és folyamatos fejlesztése iránt;
 • Tudatosítsa, hogy vezetői magatartása, példamutatása mintaként szolgál a nála lejjebb lévő hierarchiaszintek felé;
 • Legyen képes az esetleges rossz/kedvezőtlen híreket, eseményeket időben és megfelelően kommunikálni mind lefelé, mind felfelé a szervezetben miközben megtartja  a munkatársak elkötelezettségét, továbbá képes az adott helyzetben konstruktív megoldásokra sarkallni őket;
 • Legyen képes kezelni a konfliktusokat és a munkatársakat együttműködésre bírni a vállalati célok elérése érdekében
 • Értse és támogassa azolyan folyamatfejlesztő technikák alkalmazását a vállalati problémamegoldás során, mint például a Lean Six Sigma módszer

Akiknek ajánljuk:

Művezetők, csoportvezetők, műszakvezetők, team koordinátorok

Művezető képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei:
A művezető képzésben részt vehet bárki, aki érdeklődik a téma iránt.

 • Csoportvezetői, művezetői munkakör, illetve a munkakör betöltéséhez ambíció

 • Középfokú iskolai végzettség

 • Betöltött 18. életév

 • Minimum 1 éves szakmai gyakorlat

 • Belső motiváció a képzésen való részvételre


Tervezett képzési idő:
Egy modul teljes képzési ideje: 16 óra (2 nap, napi 8 órával)
A képzés napi időbeosztása: 8 óra /nap
A képzés intenzitása: külön ütemterv szerint

Művezető képzés módszere:
A művezető képzés alapvetően gyakorlati jellegű. Az elméleti ismereteket azonnali gyakorlati alkalmazás követi.
Az elméleti ismereteket frontális előadás során szerzik meg a hallgatók.
A gyakorlati ismereteket önállóan, párban és kiscsoportos munkában sajátítják el a résztvevők.
Elméleti képzés aránya: 25 % / 4 óra
Gyakorlati képzés aránya: 75 % / 12  óra

Csoport létszám
Minimum: 5 fő
Maximum 15 fő

Művezető képzés célja:
A művezetők szakmai továbbképzése a vezetői feladataik eredményes és hatékony ellátására. A résztvevők vezetői, problémamegoldási és termelékenységfejlesztési készségeinek fejlesztése konkrét feladatokon, szituációs játékokon, esettanulmányokon keresztül.

 


Tananyag egysége, célja, tartalma:

A tananyag alapvetően 2 részre tagolódik:


1. Nap

A művezető szerepe
 • Követelmények a vezetői munkával kapcsolatban (vevői, dolgozói, műszaki technológiai, hatékonysági, gazdaságossági)
 • Napi kihívások a vezetőkkel szemben
 • Ki a jó vezető?
 • A vezetők feladatai
Menedzsment elemek
 • Menedzsment ciklus (PDCA)
- Fenntartás
- Fejlesztés
 • Menedzsment funkciók
Tervezés
 • A célok megválasztása
 • A célok definiálása (SMART célok)
 • Prioritások meghatározása
 • A szervezeti célok lebontása és képviselete, célmegállapodások
 • A célok megvalósíthatósága és lebontása (5W1H)
 • Tervek meghatározása és felülvizsgálata
Szervezés
 • A hatékony munkavégzés feltételi
 • A szervezés feladatai
 • Szervezeti formák, a szervezet kialakítás elvei
 • Feladat - Felelősség - Hatáskör - Elszámoltathatóság
 • A feladatok egyértelmű meghatározása és lebontása (5W 1H)
 • Delegálás, feladatok kiadása
 • Munkaszervezési elvek
 • A munkavégzéshez szükséges alapvető feltételek meghatározása és biztosítása (4M + I)
 • Folyamatszemlélet, Folyamatszervezés
 • Saját tevékenység menedzselése (önértékelés, önérvényesítés)
 • Időgazdálkodás

2. Nap
Termelékenységfejlesztés
 • A termelékenység értelmezése
 • Hozzáadott érték szemlélet
 • Termelékenyég növelésének tényezői
 • A termelékenység fejlesztés dimenziói (PQCDSM)
Termelékenység fejlesztésének módszerei dióhéjban
 • Lean
 • Szűk keresztmetszet elmélet
 • Egyéb módszerek
5S és vizuális menedzsment - A minőségi munkakörnyezet kialakítása és fenntartása
 • Az 5S elemei
 • Az 5S eredményes bevezetése
Veszteségcsökkentés
 • 7 fő veszteségforrás
 • Pareto elemzés (80/20 szabály) a folyamatfejlesztésben
 • 5 Miért technika
 • PDCA ciklus a problémamegoldásban

Felhasznált szakirodalom:

 • Fehér Norbert - A Lean Six Sigma folyamatfejlesztés kézikönyve

 • Kövesdi-Toplár - A minőségmenedzsment alapjai

 • David Allen - Hatékonyságnövelés stresszmentesen

 • Jim Lancaster - A menedzsment munkája

 • Mike Rother - Toyota Kata

 • Kaoru Ishikawa - What is Total Quality Control? - The Japanese Way


Internet
www.leansixsigmakezikonyv.hu

www.leansixsigma.hu

Mérőrendszer elemzés és fejlesztés képzéshez szükséges személyi és tárgyi feltételek:
Tárgyi feltételek:

 • Tábla, flipchart (előadónak  + csoportonként 1-1)

 • Post it csomagok

 • Projektor

 • Gyakorlathoz jól rendezhető asztalok, székek

Ajánlatkérés Művezető képzésre:


A Cash Flow Navigátor Tanácsadó Kft. Lean Six Sigma filozófiája: A Cash Flow Navigátor Tanácsadó Kft - egyesek szerint Magyarország legfelkészültebb és legjobb ár-érték arányt nyújtó Six Sigma képzési és tanácsadási szolgáltatója - vallja, hogy hazánkban működő termelővállalatok és szolgáltatók számára kulcs üzleti folyamataik javításához és versenyképességük megtartásához elengedhetetlen a korszerű folyamatfejlesztő és minőségjavító módszerek, technikák ismerete, mint pédául a Lean Six Sigma módszer. Célja, hogy Lean Six Sigma folyamatfejlesztési, illetve problémamegoldó módszerek oktatásával, kihelyezett Lean Six Sigma képzések tartásával, továbbá Lean Six Sigma projektek vezetésével és Six Sigma projektek mentorálásával az e területen dolgozó szakemberek számára támogatást nyújtson folyamatfejlesztési, minőségjavítási tanácsadás révén. Ezáltal a Lean Six Sigma tanácsadásban résztvevő vállalatok versenyképessége javul, hatékonyabban és veszteségmentesen képesek kulcs üzleti folyamataikat működtetni, meglévő vevőik igényeit kielégíteni, vagy új piacokat megszerezni és hosszútávon fenntartani. Six Sigma Green Belt és Six Sigma Black Belt képzések segítségével tanuló szervezetté a Six Sigma tanácsadásban résztvevő vállalat tanuló szervezetté alakul át, így a munkatársak motiváltsága megnő, kreatívabb, jobb problémamegoldókká válnak. Six Sigma képzés és projektmenedzsment során a résztvevők megismerkednek a DMAIC folyamat lépéseivel egészen a projekt alapító okirat készítésétől, a folyamattérkép megrajzolását követően, a mérőrendszer analízissel, vagy angolul gage R&R-ral. Six Sigma projektjükben statisztikai adatgyűjtést követően folyamatképességet számítanak, hipotéziseket fogalmaznak meg, amelyeket statisztikai elemzésekkel fogadnak el, vagy cáfolnak meg, hogy a kulcs folyamatot jellemző probléma gyökéroka feltárásra kerüljön. A megoldás helyességét statisztikai módszerekkel ellenőrzik, s végül a Lean Six Sigma projekt eredményeket statisztikai folyamat kontroll grafikonokkal (SPC grafikon) ellenőrzik, s a Six Sigma projekt szempontjából kritikus inputokra toleranciákat, illetve kontroll tervet határoznak meg. A Lean Six Sigma projekt végrehajtása során részletesebben ismerik meg az üzleti folyamatokat, feltárásra kerülnek újabb folyamatfejlesztési lehetőségek, amelyekre újabb Lean Six Sigma projektet indíthatnak ezáltal valódi folyamatos folyamatfejlesztést végrehajtó tanuló vállalattá válik a szervezet.

Lean sebesség +Six Sigma minőség egyszerree-mail: info@cashflownavigator.huTel: +36 30 650 7588

Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz